خانه » همه » مذهبی » عبادت خدا نزد بوداییان موجب آرامش و راحتی بهتری نیست؟

عبادت خدا نزد بوداییان موجب آرامش و راحتی بهتری نیست؟

خدای متعال در تعلیمات یا فرهنگ بودا نقشی ندارد. بودا پیغمبر نبوده و ادعای پیامبری ننموده است. رنج را در بین مردم دیده و سالها بدنبال پایان دادن به رنج بوده تا در نهایت روش مدیتیشنی ارایه داده و شبیه آن قبلا هم وجود داشته است. بیشتر یک فیلسوف کافر بوده و به ابدیت اعتقاد ندارد. معتقد بود بعد از اینکه شخص بجایی برسد که سنکارا (خواستهای نفسانی) نداشته باشد دیگر متولد نخواهد شد یعنی تناسخ مورد ادعای آنها بدون بهشت و جهنم پایان می یابد. هزاران روش مدیتیشن بی هدف و بی ثمر ولی بهتر از ویپاسانای بودا وجود دارد. اساتید آنها بی خدا و فقط به جسم و ذهن اعتقاد دارند. خدا، روح، فرشته، بهشت یا جهنم در دید و عقیده آنها جایگاهی ندارد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد