خانه » همه » مذهبی » «علوم غریبه» چیست؟ آیا برخی از خواص آیات و سوره ها که استفاده می کنیم (مانند آیت الکرسی یا آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدا و …)، جزء علوم غریبه و مذموم است؟

«علوم غریبه» چیست؟ آیا برخی از خواص آیات و سوره ها که استفاده می کنیم (مانند آیت الکرسی یا آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدا و …)، جزء علوم غریبه و مذموم است؟

خواص آیات وسوره ها ربطی به علوم غریبه ندارد,بلکه آثاری است که در روایات برای سوره ویا آیه ای مشخص گردیده است ,این آثار مربوط به نور وشفا بودن قرآن کریم می باشد.ممکن است کسی که به علوم غریبه آگاهی داشته باشد از تلفیق بعضی از آیات با بعض دیگر آثار دیگری کشف کند.
علوم غریبه، علومى مانند علم حروف و اعداد، علم اوفاق، جفر، (جفر صغیر و جفر کبیر) خافیه، کیمیا، لیمیا،هیمیا، سیمیا، ریمیا و علوم دیگر است که شیخ بهایى این علوم را در کتاب «کلّه سرّ» جمع کرده است که هر حرفى اشاره به علمى دارد.توضیح این علوم در جلد اول «المیزان» ، ص 246. نیز بیان شده است.سفارش بزرگان اهل کمال و معنا این است که طالبان کمال و قرب خداوند عمر ارزشمند و سرمایه نفس جوانی را صرف اموری ماندگار و اساسی که آنها را به عالم معنا و به هدف آفرینش و خلقت نزدیکتر سازد, بنمایند و از فرصت محدود عمر و جوانی, بهترین و بیشترین استفاده را بنمایند. به همین خاطر بزرگان اهل کمال و متخصصین علوم الهی و سیر الی الله مانند مرحوم قاضی_اعلی الله مقامه الشریف_ فرزندان خود را از آموختن علوم غریبه و صرف عمر در راه تحصیل آنها منع می کردند در عوض آنها را به یاد و ذکر و مراقبه پروردگار و تلاش در راه بندگی و معرفت او ترغیب و تشویق می کرده اند.این گونه علوم با وجود داشتن آثاری مطلوب, دارای آفات و آثار نامطلوب فراوانی نیز می باشند و هر چند مدعیان فراگیری و برخورداری از این علوم زیاد و فراوان می باشند ولی در عین حال اساتید این فن که هم در کار خود خبره و متخصص باشند و هم قابل اعتماد و وثوق باشند و اهل شیادی کلاه برداری و شهرت و مرید پروری و اسم و رسم به هم زدن نباشند, بسیار کم است.
ورود در این راه علاوه بر خطراتی که دارد و امور ناشناخته ای که انسان با آنها مواجه می شود که ممکن است ایمان و اعتقاد و سلامت فکر و اندیشه او را با خطر مواجه سازد, از نظر ثمرات و بازدهی امر مشخص و شناخته شده ای نمی باشد. عده زیادی که وارد این وادی شده اند به انحرافات دچار شده اند. با انجام اموری مانند تسخیر جن دچار محرمات شده اند و از اسرار مردم سر درآورده و آبروی مردم را بر باد داده اند یا با احضار ارواح و ارتباط با مردگان و نقل اخبار و اسرار مردم وارد ورطه غیبت و تهمت و این گونه محرمات شده اند. بنابراین توصیه ما این است که وقت و عمر و جوانی خود را صرف امور ضروری تر و مهم تر بنمایید.و با مطالعه کتب اسلامی مانند کتاب های استاد شهید مطهری و استاد مصباح یزدی و نیز کتبی که پیرامون معارف دین است و موجب کسترش اطلاعات دینی و معرفتی شما می شود و بصیرت و روشنی بیشتری در مورد دین و اعتقادات خود پیدا می کنید, اعتقادات و بنیان دینی خود را تعمیق بخشید.
در عین حال پیرامون علوم غریبه می توانید به کتاب زیر مراجعه نمایید: 1-گنجینه دانش, خزائن الاسرار, ایوب صادقی نزاد, نشر میراث ماندگار.2- «مفاتیح المفالیق و زبدة الالواح» محمود دهدار عیانى3- «شرح کنوزالاسما» عیانى که استاد علامه حسن زاده آملى در کلمه 343 از کتاب هزار و یک کلمه به طور مبسوط آن اشعار را توضیح داده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد