خانه » همه » مذهبی » غسل حیض وضوداردیاخیریعنی فردغسل حیض میکندبرای نمازبایدوضوبگیرد؟؟

غسل حیض وضوداردیاخیریعنی فردغسل حیض میکندبرای نمازبایدوضوبگیرد؟؟

به نظر مقام معظم رهبری غیر از غسل جنابت بقیه غسلها کفایت از وضو نمی کندوباید برای نماز وضو گرفت.اجوبه الاستفتائات سوال 188

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد