دانلود کتاب های امتحان شده

فعالیت در شبکه های مجازی

تا بشود از شبکه های اجتماعی خارجی استفاده نشود بهتر است چون دارای مفاسد بسیاری هستند اما با توجه به اینکه جمع زیادی از مردم از آن فضاها استفاده می کنند مناسب است کسانی در جهت برنامه های صحیح وارد شوند وفعالیت تبلیغی داشته باشند .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد