خانه » همه » مذهبی » قرآن بالصراحه یهود را به تورات ارجاع می دهد و تورات را هدایت و نور معرفی می نماید، عیسی و انجیل را تأیید می کند و انتظار پیامبر(ص) هم از یهود و مسیح عمل به تورات و انجیل بوده است نه قرآن. پیامبر(ص) از اهل کتاب توقع نداشت و نمی خواست که اسلام بیاورند؛ «قل یا اهل الکتاب لستم علی شیءٍ حتی تقیموا التوراه و الانجیل» (مائده / ۶۸) از آنها اقامه کتاب آسمانی خودشان را می طلبید. لطفا آیاتی که در این مورد آمده را شرح داده دیدگاه اسلام را در این مورد بیان فرمایید.

قرآن بالصراحه یهود را به تورات ارجاع می دهد و تورات را هدایت و نور معرفی می نماید، عیسی و انجیل را تأیید می کند و انتظار پیامبر(ص) هم از یهود و مسیح عمل به تورات و انجیل بوده است نه قرآن. پیامبر(ص) از اهل کتاب توقع نداشت و نمی خواست که اسلام بیاورند؛ «قل یا اهل الکتاب لستم علی شیءٍ حتی تقیموا التوراه و الانجیل» (مائده / ۶۸) از آنها اقامه کتاب آسمانی خودشان را می طلبید. لطفا آیاتی که در این مورد آمده را شرح داده دیدگاه اسلام را در این مورد بیان فرمایید.

اگر اهل کتاب به کتاب خود عمل کنند,تکلیف آنها را نسبت به پیامبر بعدی مشخص می کند,یعنی آنهابر طبق تعالیم خودشان موظفند به پیامبر اسلام ایمان بیاورند,زیرا در انجیل بشارت آمدن پیامبر بعد از عیسی داده شده است واگر آنها به دین خود پایبند باشند باید دین اسلام را بپذیرند.اقامه تورات وانجیل ,نتیجه اش پذیرش دین اسلام است,زیرا بعد از ظهور پیامبراسلام(ص)دین رسمی اسلام است وغیر آن پذیرفته نمی شود.
آیـه اىدر قرآن در این باره وارد شده است : … و مبشرا برسول یاتى من بـعـدى اسـمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحرمبین ; … و بشارت دهنده به رسولى که بـعـد از مـن مى آید و نام او احمد است هنگامى که او [ احمد ] با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان آمد , گفتند : این سحرى آشکار است … (1)محققان اسلامى مى گویند بشارتى که این آیه از حـضـرت مسیح نقل مى کند , در انجیل یوحنا در بابهاى 14 و 15 و 16 وارد شده است و حضرت مسیح به نقل انجیل یوحنا از آمدن شخصى پس از خود به نام فارقلیط خبر داده است و قراین زیـادى گـواهـى مـى دهـد کـه مقصود از آن پیامبر اسلام مى باشد و ما براى روشن شدن مطلب نـاچـاریـم مـتـون آیـات را بـا تـعـیـیـن بـاب و شماره از انجیل یاد شده نقل نماییم , اینک متون عـبـارات انجیل : اگر شما مرا دوست دارید , احکام مرا نگاه دارید و من از پدر خواهم خواست تا فارقلیط دیگرى به شما بدهد , تا ابد با شما خواهد ماند . او روح حق و راستى است که جهان نمى تواند او را قبول کند : زیرا که او را نمى بیند و نمى شناسد , اماشما را مى شناسد , زیرا که نزد شما مى ماند و در شما خواهد بود . (2) مـن ایـن سخنها را به شما گفته ام وقتى که با شما بودم , لکن آن فارقلیط که پدر او را به اسـم مـن خـواهد فرستاد , شما را هر چیز خواهد آموخت و هر چیز من به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد . (3) حالا قبل از وقوع به شما خبر دادم تا وقتى که واقع گردد ایمان آورید . (4) چـون آن فـارقـلیط که من از جانب پدر به شما خواهم فرستاد , روح راستى که از طرف پدر مى آید او درباره من شهادت خواهد داد . (5) راسـت مـى گـویـم کـه شـمـا را مـفـیـد است که من بروم اگر من نروم آن فارقلیط نزد شـمـانـخـواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و او چون بیاید جهانیان رابه گناه و صدق و انصاف ملزم خواهد ساخت : به گناه , زیرا که بر من ایمان نمى آورند , به صدق زیرا که نزد پدر خود مى روم , و شما مرا دیگر نمى بینید , به انصاف زیرا که بر رئیس این جهان حکم جارى شده اسـت و دیـگر چیزهاى بسیار دارم که به شما بگویم لیکن حالا نمى توانید متحمل شد , اما چون او بـیـایـد او شما را به تمامى راستى ارشاد خواهد کرد زیرا که او از پیش خود سخن نخواهد گفت , بلکه هرآنچه مى شنوند خواهد گفت . و شما را از آینده خبر خواهد داد و مرا تمجید خواهدنمود , زیرا که او آنچه از من است خواهد یافت و شما را خبر خواهد داد . هـر چـه از آن پـدر اسـت از مـن اسـت از این جهت گفتم که آنچه از آن من است مى گیرد و به شماخبر مى دهد . (6)در ایـنـجـا قراین روشنى داریم که گواهى مى دهد مراد از فارقلیط پیامبرى است که پس از مـسـیـح مى آید نه روح القدس :1 – نخست باید توجه کرد که از برخى از تواریخ مسیحى استفاده مـى شـود که پیش ازاسلام در میان علماء و مفسرین انجیل مسلم بود که فارقلیط همان پیامبر مـوعـوداست حتى گروهى از این مطلب سوء استفاده کرده و خود را فارقلیط موعودمعرفى نموده اند . مثلا : منتسر که مرد ریاضت کشى بود و در قرن دوم میلادى مى زیست , در سال 187در آسیاى صـغـیـر مدعى رسالت گردید و گفت : من همان فارقلیط هستم که عیسى از آمدن او خبر داده است و گروهى از وى پیروى کردند . (7)2 – از آثـار و تـواریـخ مـسلم اسلامى کاملا استفاده مى شود که سران سیاسى و روحانى جهان مسیحیت در روزهاى بعثت پیامبر اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلم همگى درانتظار پیامبر موعود انجیل بودند , از این جهت هنگامى که سفیر پیامبر نامه اورا به زمامدار حبشه داد , پس از خواندن نـامـه رو بـه سفیر کرد و گفت : من گواهى مى دهم که او همان پیامبرى است که اهل کتاب در انتظارش هستند و همان طور که حضرت موسى از نبوت حضرت مسیح خبر داده , او نیز به نبوت پیامبر آخر الزمان بشارت داده و علائم و نشانه هاى او را معین کرده است . (8)وقتى نامه پیامبر به دست قیصر رسید و نامه را مطالعه کرد و درباره پیامبر اسلام تحقیقاتى به عمل آورد , در پاسخ نامه آن حضرت چنین نوشت : نامه شما را خواندم واز دعوت شما آگاه شدم , من مى دانستم که پیامبرى خواهد آمد , ولى گمان مى کردم که این پیامبر از شام برخواهد خاست … . (9)از این نصوص تاریخى استفاده مى شود که آنان در انتظار پیامبرى بودند و چنین انتظارى بطور مسلم ریشه انجیلى داشته است . 3 – امـتـیـازاتـى که حضرت مسیح براى فارقلیط قائل شده و شرایط و نتایجى که براى آمدن او شمرده است , این مطلب را قطعى مى سازد که منظور از فارقلیط جزپیامبر موعود نخواهد بود و ایـن عـلائم مـانـع از آن اسـت کـه آن را به روح القدس تفسیر نماییم توضیح این که :الف – حـضرت مسیح سخن خود را چنین آغاز کرد : اگر شما مرا دوست دارید , احکام مرا نگاه دارید و من از پدرم خواهم خواست تا فارقلیط دیگرى به شما بدهد . اولا : از ایـن کـه حـضـرت مسیح مهر و محبت خود را به آنها یادآورى مى کند , حاکى است که او احتمال مى دهد گروهى از امت او زیر بار کسى که وى به آمدنش بشارت مى دهد ,نخواهند رفت و لذا از طریق تحریک عواطف مى خواهد آنان را به پذیرفتن او وادارسازد و اگر منظور از فارقلیط هـمـان روح الـقدس باشد , آن طور که مفسران انجیل تصور کرده اند , در این صورت به چنین زمینه سازى احتیاج نبود . زیـرا روح الـقـدس پس از نزول آنچنان در قلوب و ارواح تاثیر مى کند که براى کسى جاى تردید و شـک و انـکار باقى نمى ماند , ولى اگر مقصود پیامبر موعود باشد , به یک چنین زمینه سازى نیاز شدید هست ; زیرا نبى موعود جز از طریق بیان و تبلیغ درقلوب و ارواح تاثیرى و تصرفى نمى کند و روى این ملاحظه گروهى منصف به وى مى گروندو گروهى از وى رو برمى گردانند . حضرت مسیح به این مقدار تذکر اکتفا نکرده , در آیه 29 از باب 14 در این قسمت پافشارى کرده و فرمود : الان قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتى که واقع گرددایمان آورید در صورتى که ایمان بـه روح الـقـدس , نـیـازى بـه توصیه ندارد تا چه رسد به این اندازه پا فشارى ثانیا : وى فرموده فـارقـلـیط دیگرى به شما خواهد داد اگر بگوییم مقصود از آن پیامبر دیگرى است سخنى کاملا صـحـیـح خـواهد بود ولى اگر مقصود از آن روح القدس باشد , به کار بردن لفظ دیگر خالى از تکلف نخواهد بود زیرا روح القدس یکى است و دیگر معنى ندارد . ب – هر چیز من به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد ( 14 : 26 ) روح راستى که از طرف پدر مى آید , درباره من شهادت خواهد داد . ( باب – 15 , جمله26 ) مى گویند روح القدس پنجاه روز پس از مصلوب گشتن عیسى بر حواریان نازل گردیده ,آیا این افراد برگزیده همه دستورات او را در این مدت کوتاه فراموش کرده بودندتا روح الـقـدس دو مرتبه به آنان تعلیم دهد ؟آیا شاگردان مسیح چه نیازى به شهادت او داشتند تا درباره مسیح شهادت دهد ولى اگر مقصود پیامبر موعود باشد هر دو جمله معناى صحیح خواهد داشـت , زیـرا امـت مـسـیـح بر اثر طول زمان و دستبرد علماى انجیل , بسیارى از دستورات او را فـرامـوش کـرده وگـروهى هم آنها را به دست فراموشى سپرده بودند و حضرت محمد صلى اللّه عـلـیه و آله و سلم همه را بازگو کرد و به نبوت حضرت عیسى علیه السلام شهادت داد و گفت : اونیز مانند من پیامبر بوده و مادر مسیح را از نسبتهاى ناروا تبرئه نمود و ساحت مقدس مسیح را از ادعاى الوهیت پیراسته ساخت . ج – اگر من نروم فارقلیط نزد شما نمى آید . ( 15 : 7 ) او آمـدن فارقلیط را مشروط به رفتن خود کرده است و اگر مقصود روح القدس باشد نزولش بر خود اوو بر حواریین مشروط به رفتن او نبوده است ; زیرا به عقیده مسیحیان روح القدس بر حواریون که حضرت مسیح خواست آنان را براى تبلیغ به اطراف بفرستد , نازل گردید . (10) بـنـابـر این , هیچ گاه نزول او مشروط به رفتن مسیح نبوده است ; ولى اگر بگوییم مقصود پـیـامبرى است صاحب شریعت – آن هم شریعت جهانى – در این صورت آمدن او مشروط به رفتن حضرت مسیح و منسوخ گشتن آیین او خواهد بود . د – اثر نزول فارقلیط سه چیز معرفى شده است : جهان را به گناه و صدق وانصاف ملزم (11) خواهد ساخت ; به گناه زیرا به من ایمان نمى آورند . ( 16 : 8 )مى دانیم طبق عقیده مسیحیان روح القدس پنجاه روز پس از مصلوب شدن عیسى برحواریون نازل گردید و هرگز آنها را ملزم به گناه و صدق و انصاف ننمود , و ازذیل آیه استفاده مى شود که او بر منکران ظاهر گردد نه بر حواریون که هرگز حضرت مسیح را تکذیب نمى کردند . ولـى اگـر بـگـوییم مقصود پیامبر موعود اسلام است , تمام این امتیازات در وجود شریف او جمع مى باشد . ه – فارقلیط درباره من ( مسیح ) شهادت خواهد داد . ( 15 : 26 ) شما را از آینده خبر خواهد داد و مرا تمجید خواهد نمود . ( 16 : 13 )شهادت بر حضرت مسیح حاکى است که وى روح القدس نیست زیرا حواریون نیازى به تصدیق او نداشتند و همچنین منظور از این که به او جلال خواهد بخشید ستایش و تعریفهایى است کـه پـیامبر موعود درباره حضرت مسیح انجام داد و آیین او را تکمیل کرد ; چه جلالى بالاتر از این دقت در قراین مى تواند ما را به حقیقتى که محققان اسلام به آن رسیده اند رهنمون گردد , البته قراین منحصر به آنچه گفته شد نیست ; بلکه با دقت بیشتر مى توان قراین دیگرى به دست آورد . در پـایـان , مطلب قابل توجهى را که دائره المعارف بزرگ فرانسه , جلد 23 , صفحه4174 در این بـاره دارد از نـظـر خـوانندگان مى گذرانیم : محمد موسس دین اسلام و فرستاده خدا و خاتم پـیـامبران است ; کلمه محمد به معناى بسیار حمد شده است و از ریشه مصدر حمد که به معناى تمجید و تجلیل است مشتق گردیده . بـر حـسـب تـصـادف عـجیب , نام دیگرى که از همان ریشه حمد است مترادف کامل لفظ محمد مـى بـاشـد و آن احـمـد اسـت که احتمال قوى مى رود عیسویان عربستان , آن لفظرا براى تعیین فـارقلیط به کار مى بردند ; احمد یعنى بسیار ستوده شده و بسیارمجلل , ترجمه لفظ پریکلیتوس است که اشتباها لفظ پاراکلیتوس را جاى آن گذاردند . بـه ایـن ترتیب , نویسندگان مذهبى مسلمان مکرر گوشزد کرده اند که مراداز این لفظ , بشارت ظهور پیامبر اسلام است . قرآن مجید نیز به طور علنى در آیه شگفت انگیز سوره صف به این موضوع اشاره مى کند . (12)در تنظیم این قسمت از کتاب نفیس انیس الاعلام تالیف فخر الاسلام استفاده شده است . پاسخ به پرسشهاى مذهبى، مکارم شیرازى – ناصر و جعفر سبحانى 1 – سوره صف , آیه 6 . 2 – انجیل یوحنا , باب 14 : 15 – 17 که در سال 1837 میلادى در لندن چاپ شده وبقیه جمله ها را نـیـز از هـمـیـن چاپ نقل نموده ایم و براى اطمینان بیشتر با ترجمه هاى فارسى دیگر که از زبان سریانى و کلدانى به نقل از سایت تبیان

قرآن بالصراحه یهود را به تورات ارجاع می دهد و تورات را هدایت و نور معرفی می نماید، عیسی و انجیل را تأیید می کند و انتظار پیامبر(ص) هم از یهود و مسیح عمل به تورات و انجیل بوده است نه قرآن. پیامبر(ص) از اهل کتاب توقع نداشت و نمی خواست که اسلام بیاورند؛ «قل یا اهل الکتاب لستم علی شیءٍ حتی تقیموا التوراه و الانجیل» (مائده / ۶۸) از آنها اقامه کتاب آسمانی خودشان را می طلبید. لطفا آیاتی که در این مورد آمده را شرح داده دیدگاه اسلام را در این مورد بیان فرمایید.

اگر اهل کتاب به کتاب خود عمل کنند,تکلیف آنها را نسبت به پیامبر بعدی مشخص می کند,یعنی آنهابر طبق تعالیم خودشان موظفند به پیامبر اسلام ایمان بیاورند,زیرا در انجیل بشارت آمدن پیامبر بعد از عیسی داده شده است واگر آنها به دین خود پایبند باشند باید دین اسلام را بپذیرند.اقامه تورات وانجیل ,نتیجه اش پذیرش دین اسلام است,زیرا بعد از ظهور پیامبراسلام(ص)دین رسمی اسلام است وغیر آن پذیرفته نمی شود.
آیـه اىدر قرآن در این باره وارد شده است : … و مبشرا برسول یاتى من بـعـدى اسـمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحرمبین ; … و بشارت دهنده به رسولى که بـعـد از مـن مى آید و نام او احمد است هنگامى که او [ احمد ] با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان آمد , گفتند : این سحرى آشکار است … (1)محققان اسلامى مى گویند بشارتى که این آیه از حـضـرت مسیح نقل مى کند , در انجیل یوحنا در بابهاى 14 و 15 و 16 وارد شده است و حضرت مسیح به نقل انجیل یوحنا از آمدن شخصى پس از خود به نام فارقلیط خبر داده است و قراین زیـادى گـواهـى مـى دهـد کـه مقصود از آن پیامبر اسلام مى باشد و ما براى روشن شدن مطلب نـاچـاریـم مـتـون آیـات را بـا تـعـیـیـن بـاب و شماره از انجیل یاد شده نقل نماییم , اینک متون عـبـارات انجیل : اگر شما مرا دوست دارید , احکام مرا نگاه دارید و من از پدر خواهم خواست تا فارقلیط دیگرى به شما بدهد , تا ابد با شما خواهد ماند . او روح حق و راستى است که جهان نمى تواند او را قبول کند : زیرا که او را نمى بیند و نمى شناسد , اماشما را مى شناسد , زیرا که نزد شما مى ماند و در شما خواهد بود . (2) مـن ایـن سخنها را به شما گفته ام وقتى که با شما بودم , لکن آن فارقلیط که پدر او را به اسـم مـن خـواهد فرستاد , شما را هر چیز خواهد آموخت و هر چیز من به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد . (3) حالا قبل از وقوع به شما خبر دادم تا وقتى که واقع گردد ایمان آورید . (4) چـون آن فـارقـلیط که من از جانب پدر به شما خواهم فرستاد , روح راستى که از طرف پدر مى آید او درباره من شهادت خواهد داد . (5) راسـت مـى گـویـم کـه شـمـا را مـفـیـد است که من بروم اگر من نروم آن فارقلیط نزد شـمـانـخـواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و او چون بیاید جهانیان رابه گناه و صدق و انصاف ملزم خواهد ساخت : به گناه , زیرا که بر من ایمان نمى آورند , به صدق زیرا که نزد پدر خود مى روم , و شما مرا دیگر نمى بینید , به انصاف زیرا که بر رئیس این جهان حکم جارى شده اسـت و دیـگر چیزهاى بسیار دارم که به شما بگویم لیکن حالا نمى توانید متحمل شد , اما چون او بـیـایـد او شما را به تمامى راستى ارشاد خواهد کرد زیرا که او از پیش خود سخن نخواهد گفت , بلکه هرآنچه مى شنوند خواهد گفت . و شما را از آینده خبر خواهد داد و مرا تمجید خواهدنمود , زیرا که او آنچه از من است خواهد یافت و شما را خبر خواهد داد . هـر چـه از آن پـدر اسـت از مـن اسـت از این جهت گفتم که آنچه از آن من است مى گیرد و به شماخبر مى دهد . (6)در ایـنـجـا قراین روشنى داریم که گواهى مى دهد مراد از فارقلیط پیامبرى است که پس از مـسـیـح مى آید نه روح القدس :1 – نخست باید توجه کرد که از برخى از تواریخ مسیحى استفاده مـى شـود که پیش ازاسلام در میان علماء و مفسرین انجیل مسلم بود که فارقلیط همان پیامبر مـوعـوداست حتى گروهى از این مطلب سوء استفاده کرده و خود را فارقلیط موعودمعرفى نموده اند . مثلا : منتسر که مرد ریاضت کشى بود و در قرن دوم میلادى مى زیست , در سال 187در آسیاى صـغـیـر مدعى رسالت گردید و گفت : من همان فارقلیط هستم که عیسى از آمدن او خبر داده است و گروهى از وى پیروى کردند . (7)2 – از آثـار و تـواریـخ مـسلم اسلامى کاملا استفاده مى شود که سران سیاسى و روحانى جهان مسیحیت در روزهاى بعثت پیامبر اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلم همگى درانتظار پیامبر موعود انجیل بودند , از این جهت هنگامى که سفیر پیامبر نامه اورا به زمامدار حبشه داد , پس از خواندن نـامـه رو بـه سفیر کرد و گفت : من گواهى مى دهم که او همان پیامبرى است که اهل کتاب در انتظارش هستند و همان طور که حضرت موسى از نبوت حضرت مسیح خبر داده , او نیز به نبوت پیامبر آخر الزمان بشارت داده و علائم و نشانه هاى او را معین کرده است . (8)وقتى نامه پیامبر به دست قیصر رسید و نامه را مطالعه کرد و درباره پیامبر اسلام تحقیقاتى به عمل آورد , در پاسخ نامه آن حضرت چنین نوشت : نامه شما را خواندم واز دعوت شما آگاه شدم , من مى دانستم که پیامبرى خواهد آمد , ولى گمان مى کردم که این پیامبر از شام برخواهد خاست … . (9)از این نصوص تاریخى استفاده مى شود که آنان در انتظار پیامبرى بودند و چنین انتظارى بطور مسلم ریشه انجیلى داشته است . 3 – امـتـیـازاتـى که حضرت مسیح براى فارقلیط قائل شده و شرایط و نتایجى که براى آمدن او شمرده است , این مطلب را قطعى مى سازد که منظور از فارقلیط جزپیامبر موعود نخواهد بود و ایـن عـلائم مـانـع از آن اسـت کـه آن را به روح القدس تفسیر نماییم توضیح این که :الف – حـضرت مسیح سخن خود را چنین آغاز کرد : اگر شما مرا دوست دارید , احکام مرا نگاه دارید و من از پدرم خواهم خواست تا فارقلیط دیگرى به شما بدهد . اولا : از ایـن کـه حـضـرت مسیح مهر و محبت خود را به آنها یادآورى مى کند , حاکى است که او احتمال مى دهد گروهى از امت او زیر بار کسى که وى به آمدنش بشارت مى دهد ,نخواهند رفت و لذا از طریق تحریک عواطف مى خواهد آنان را به پذیرفتن او وادارسازد و اگر منظور از فارقلیط هـمـان روح الـقدس باشد , آن طور که مفسران انجیل تصور کرده اند , در این صورت به چنین زمینه سازى احتیاج نبود . زیـرا روح الـقـدس پس از نزول آنچنان در قلوب و ارواح تاثیر مى کند که براى کسى جاى تردید و شـک و انـکار باقى نمى ماند , ولى اگر مقصود پیامبر موعود باشد , به یک چنین زمینه سازى نیاز شدید هست ; زیرا نبى موعود جز از طریق بیان و تبلیغ درقلوب و ارواح تاثیرى و تصرفى نمى کند و روى این ملاحظه گروهى منصف به وى مى گروندو گروهى از وى رو برمى گردانند . حضرت مسیح به این مقدار تذکر اکتفا نکرده , در آیه 29 از باب 14 در این قسمت پافشارى کرده و فرمود : الان قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتى که واقع گرددایمان آورید در صورتى که ایمان بـه روح الـقـدس , نـیـازى بـه توصیه ندارد تا چه رسد به این اندازه پا فشارى ثانیا : وى فرموده فـارقـلـیط دیگرى به شما خواهد داد اگر بگوییم مقصود از آن پیامبر دیگرى است سخنى کاملا صـحـیـح خـواهد بود ولى اگر مقصود از آن روح القدس باشد , به کار بردن لفظ دیگر خالى از تکلف نخواهد بود زیرا روح القدس یکى است و دیگر معنى ندارد . ب – هر چیز من به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد ( 14 : 26 ) روح راستى که از طرف پدر مى آید , درباره من شهادت خواهد داد . ( باب – 15 , جمله26 ) مى گویند روح القدس پنجاه روز پس از مصلوب گشتن عیسى بر حواریان نازل گردیده ,آیا این افراد برگزیده همه دستورات او را در این مدت کوتاه فراموش کرده بودندتا روح الـقـدس دو مرتبه به آنان تعلیم دهد ؟آیا شاگردان مسیح چه نیازى به شهادت او داشتند تا درباره مسیح شهادت دهد ولى اگر مقصود پیامبر موعود باشد هر دو جمله معناى صحیح خواهد داشـت , زیـرا امـت مـسـیـح بر اثر طول زمان و دستبرد علماى انجیل , بسیارى از دستورات او را فـرامـوش کـرده وگـروهى هم آنها را به دست فراموشى سپرده بودند و حضرت محمد صلى اللّه عـلـیه و آله و سلم همه را بازگو کرد و به نبوت حضرت عیسى علیه السلام شهادت داد و گفت : اونیز مانند من پیامبر بوده و مادر مسیح را از نسبتهاى ناروا تبرئه نمود و ساحت مقدس مسیح را از ادعاى الوهیت پیراسته ساخت . ج – اگر من نروم فارقلیط نزد شما نمى آید . ( 15 : 7 ) او آمـدن فارقلیط را مشروط به رفتن خود کرده است و اگر مقصود روح القدس باشد نزولش بر خود اوو بر حواریین مشروط به رفتن او نبوده است ; زیرا به عقیده مسیحیان روح القدس بر حواریون که حضرت مسیح خواست آنان را براى تبلیغ به اطراف بفرستد , نازل گردید . (10) بـنـابـر این , هیچ گاه نزول او مشروط به رفتن مسیح نبوده است ; ولى اگر بگوییم مقصود پـیـامبرى است صاحب شریعت – آن هم شریعت جهانى – در این صورت آمدن او مشروط به رفتن حضرت مسیح و منسوخ گشتن آیین او خواهد بود . د – اثر نزول فارقلیط سه چیز معرفى شده است : جهان را به گناه و صدق وانصاف ملزم (11) خواهد ساخت ; به گناه زیرا به من ایمان نمى آورند . ( 16 : 8 )مى دانیم طبق عقیده مسیحیان روح القدس پنجاه روز پس از مصلوب شدن عیسى برحواریون نازل گردید و هرگز آنها را ملزم به گناه و صدق و انصاف ننمود , و ازذیل آیه استفاده مى شود که او بر منکران ظاهر گردد نه بر حواریون که هرگز حضرت مسیح را تکذیب نمى کردند . ولـى اگـر بـگـوییم مقصود پیامبر موعود اسلام است , تمام این امتیازات در وجود شریف او جمع مى باشد . ه – فارقلیط درباره من ( مسیح ) شهادت خواهد داد . ( 15 : 26 ) شما را از آینده خبر خواهد داد و مرا تمجید خواهد نمود . ( 16 : 13 )شهادت بر حضرت مسیح حاکى است که وى روح القدس نیست زیرا حواریون نیازى به تصدیق او نداشتند و همچنین منظور از این که به او جلال خواهد بخشید ستایش و تعریفهایى است کـه پـیامبر موعود درباره حضرت مسیح انجام داد و آیین او را تکمیل کرد ; چه جلالى بالاتر از این دقت در قراین مى تواند ما را به حقیقتى که محققان اسلام به آن رسیده اند رهنمون گردد , البته قراین منحصر به آنچه گفته شد نیست ; بلکه با دقت بیشتر مى توان قراین دیگرى به دست آورد . در پـایـان , مطلب قابل توجهى را که دائره المعارف بزرگ فرانسه , جلد 23 , صفحه4174 در این بـاره دارد از نـظـر خـوانندگان مى گذرانیم : محمد موسس دین اسلام و فرستاده خدا و خاتم پـیـامبران است ; کلمه محمد به معناى بسیار حمد شده است و از ریشه مصدر حمد که به معناى تمجید و تجلیل است مشتق گردیده . بـر حـسـب تـصـادف عـجیب , نام دیگرى که از همان ریشه حمد است مترادف کامل لفظ محمد مـى بـاشـد و آن احـمـد اسـت که احتمال قوى مى رود عیسویان عربستان , آن لفظرا براى تعیین فـارقلیط به کار مى بردند ; احمد یعنى بسیار ستوده شده و بسیارمجلل , ترجمه لفظ پریکلیتوس است که اشتباها لفظ پاراکلیتوس را جاى آن گذاردند . بـه ایـن ترتیب , نویسندگان مذهبى مسلمان مکرر گوشزد کرده اند که مراداز این لفظ , بشارت ظهور پیامبر اسلام است . قرآن مجید نیز به طور علنى در آیه شگفت انگیز سوره صف به این موضوع اشاره مى کند . (12)در تنظیم این قسمت از کتاب نفیس انیس الاعلام تالیف فخر الاسلام استفاده شده است . پاسخ به پرسشهاى مذهبى، مکارم شیرازى – ناصر و جعفر سبحانى 1 – سوره صف , آیه 6 . 2 – انجیل یوحنا , باب 14 : 15 – 17 که در سال 1837 میلادى در لندن چاپ شده وبقیه جمله ها را نـیـز از هـمـیـن چاپ نقل نموده ایم و براى اطمینان بیشتر با ترجمه هاى فارسى دیگر که از زبان سریانى و کلدانى به نقل از سایت تبیان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد