خرید سریع بدون ثبت نام

قهر ،فحاشی

اگر هیچ راهی برای آشتی بدون فحاشی نباشد بهتر است همان وضعیت سابق را ادامه دهد وصبر کند عصبانیت او کم شود بعد اقدام کند

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد