خانه » همه » مذهبی » لژهای گوناگون فراماسونری در دوره پهلوی دوم چه بوده است؟

لژهای گوناگون فراماسونری در دوره پهلوی دوم چه بوده است؟

در دوره پهلوی دوم انتقال قدرت از پهلوی اول به دوم توسط یک فراماسونر به نام محمد علی فروغی انجام می گیرد. در سال 1947 لژ بزرگ تشکیل می شود و در سال 1948 لژ عالی اسکاتی و قریب به 50، 60 لژ فراماسونری در آن زمان در ایران فعال هستند که حدود5 هزار نفر عضو دارد که در همه ارکان حکومتی حضور دارند. نمایندگان سنا، مجلس ، رؤسای دانشگاه ها ، وزرای کابینه و حتی در میان بازرگانان و سفرا و غیره. برخی از این لژها عبارتند از :لژ بیداری ایران ، لژ همایون و باشگاه حافظ ، لژ روشنایی، لژهای تابع قانون اساسی گراند لژ ناسیونال فرانسه در ایران( لژ مولوی ، لژ سعیدی ، لژ حافظ ، لژ مزاد ، لژ لافرانس ، لژکسری ، ) ، لژهای تابع قانون اساسی اسکاتلند در ایران ( لژ تهران ، لژ خیام ، لژ کوروش ، لژ اصفهان ، لژ خوزستان ، لژ ژاندراک ، لژ نور ، لژ آریا )، لژهای وابسته به تشکیلات فراماسونری آمریکا در ایران ( انجمن تسلیح اخلاقی ، روتاری کلوپ ، جمعیت برادران جهانی ، باشگاه لانیز) ، لژهای تابع اتحادیه لژهای آلمان در ایران (لژ مهر ، لژ ستاره سحر ) و… وقوع انقلاب اسلامی باعث تعطیل شدن لژهای فراماسونری درایران شد اما تفکر فراماسونری در قالب های لیبرالیسم، پلورالیسم، نسبی گرایی و … ترویج شد و هنوز هم به قوت هر چه تمامتر ترویج می شود.
جهت آشنایى بیشتر با زوایاى مختلف فراماسونرى مطالعه منابع ذیل مفید است:
1- فراماسونری پیرامون سازمان مخفی فراماسونری در ایران و جهان ، محمد خاتمی ، مرکزاطلاع رسانی غدیر.
2-معماران تباهى، ج 1 تا 4، دفتر پژوهش هاى مؤسسه کیهان، انتشارات کیهان، 1368
3- اسرار انجمن هاى محرمانه، رنه آللو، ترجمه ناصر موفقیان، نشر شباویز 1368
4-درآمدى بر تاریخ فراماسونرى در ایران، حامد الگار، ترجمه یعقوب آژند، نشر گسترده، 1360
5- فراماسونرى در ایران، محمود کتیرایى، نشر اقبال، 1347
6-فراموش خانه و فراماسونرى در ایران، اسماعیل رایین، نشر امیرکبیر، 1357
7 – جهان زیر سلطه صهیونیسم، دفتر سیاسى سپاه .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد