خانه » همه » مذهبی » مبدأ تقویم یهود چیست؟

مبدأ تقویم یهود چیست؟

یهودیان گاهی خروج خود از مصر را مبدء تاریخ قرار می دهند و گاهی اسارت خود در بابل را (597ق.م )حساب می کردند و گاهی بنای دومین معبدشان را (508 ) و گاهی از هنگام آزادی خود به وسیله ماکابه را مبدء قرار می دادند ولی پس از قرن یازدهم مبدء تاریخ خود را از آفرینش عالم قرار دادند. (لغتنامه دهخدا، واژه تاریخ یهود )در تقویم نجومی 1383 هجری شمسی، استخراج منصور نجومی بن منجم باشی شیرازی، تاریخ یهود را 5765 ، ذکر کرده است. سال یهودیان، سال شمسی است. (دهخدا )

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد