خانه » همه » مذهبی » مجبور کردن زن به امیزش در حال روزه

مجبور کردن زن به امیزش در حال روزه

تا وقتی شوهرتان اختیار را از شما سلب نکرده و می توانید مقاومت کنید نباید از او اطاعت کنید لکن اگر به طوری شما را مجبور به امیزش نماید که هیچ اختیاری از خودنداشته باشید و اگر بخواهید مخالفت کنید منجر به نزاع می شود دراین صورت گناه کار نمی باشید ولی در هر صورت بعداز امیزش روزه باطل می شود وبایدبعد از ماه رمضان قضای ان را بگیرید و کفاره بر عهده شوهر است یعنی دو تا کفاره باید بدهد یکی برای خودش و یکی برای شما , لکن اگر دربین امیزش شما هم راضی شدید طبق نظر اکثر مراجع بنا بر احتیاط واجب شوهر باید 2 کفاره بدهد و شما نیر یک کفاره بدهید (( توضیح المسائل مراجع ج 1 م 1680 ))

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد