خانه » همه » مذهبی » محرم بودن پزشک

محرم بودن پزشک

دکتر با سایر مردان نامحرم هیچ فرقی ندارد و زن تا مجبور نباشد نباید به پزشک مرد مراجعه نماید.

درموارد ضروری هم باید زن حجاب و شئون اسلامی را کاملا رعایت کند و پزشک هم تا جائی که ممکن است از دستکش استفاده نماید و از نگاه غیر ضروری و لمس بدن زن کاملا خوداری نماید.

پزشک محرم در اصطلاح شرعی نیست.

شایداز محرم بودن پزشک، مرادشان بیان اصل مریضی برای مداوای صحیح باشد (محرم اسرار است.)

اگر اضطرار به معاینه یا مداوای پزشک نامحرم بود ، در حد ضرورت، دیدن یا دست زدن به بدن بیمار بارعایت شرایطِ خاص مانعی ندارد.

همه مراجع (به جز تبریزى و سیستانى ): اگر پزشک هم جنس در دسترس نباشد، لمس بیمار براى معاینه و درمان اشکال ندارد ؛ ولى باید به مقدار ضرورت اکتفا کند.

مکارم، نورى، فاضل و امام، تعلیقات علی العروة، النکاح، ج ۳۵ و ۴۸

صافى، هدایة العباد، ج ۲، النکاح، م ۲۲

توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۴۱

وحید، توضیح المسائل، م ۲۴۵۰

آیات عظام تبریزى و سیستانى: اگر پزشک هم جنس در دسترس نباشد و یا مهارت مرد بیشتر باشد، لمس بیمار براى معاینه و درمان اشکال ندارد ؛ ولى باید به مقدار ضرورت اکتفا کند.

سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۳، النکاح، م ۲۰ و ۲۱

تبریزى، صراط النجاة، ج ۵، س ۱۰۳۹ و ۱۰۲۴

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد