خانه » همه » مذهبی » مدتی است که دعاهایم بسیار زود مستجاب می شود از کجا بفهمم این استجابت دلیل نزدیکی به خداوند است یا نتیجه گناهانم و خداوند برای نشنیدن صدای من دعایم را مستجاب نموده است؟

مدتی است که دعاهایم بسیار زود مستجاب می شود از کجا بفهمم این استجابت دلیل نزدیکی به خداوند است یا نتیجه گناهانم و خداوند برای نشنیدن صدای من دعایم را مستجاب نموده است؟

اگر با تامل و برسی و مراقبه اعمال و رفتار و برنامه زندگی خود به این نتیجه رسیدیدکه توفیق یافته اید بنده خوب خدا باشید و تا آن جا که ممکن است عملکرد شما بر طبق خواست خدا و دستورات او بوده امیدوار باشید که مورد لطف و او قرار گرفته اید و از عنایات الهی بهره مند هستید . البته در روایات سفارش شده که مومن باید به نفس خود بدبین باشد و به خود و اعمال و رفتار خود خوش بین نباشد زیرا نفس انسان فریب کار است و گاه امور را برای او وارونه جلوه می دهد ؛ عمل خوب را بد و زیبا و عمل بد را زیبا و آراسته جلوه می دهد و امر را بر انسان مشتبه می سازد . بدبینی به نفس باعث می گردد که انسان دائما مواظب مکر و حیله نفس و چگونگی اعمال و اخلاق خود باشد و دردرست انجام دادن آن و رعایت اخلاص در آن دقت نماید . اما از طرف دیگر از ویژگی های انسان مومن این است که به خداوند حسن ظن داشته باشد و به او خوش بین باشد و به لطف و عنایت او نسبت به خود امیدوار باشد . روشن است که بین این دو موضوع منافاتی نیست زیرا انسان مومن در عین حال که به خود و عمل خود بدگمان و بدبین است به لطف و کرم خدایش خوش گمان و امیدوار است و این همان قرار داشتن مومن میان خوف و رجا و حرکت کردن او با دو بال بیم و امید است .
ر. ک : معراج السعاده ، ملا احمد نراقی ، بخش خوف و رجا

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد