خانه » همه » مذهبی » معنای عجوزه

معنای عجوزه

واژه «عجوزه» از ریشه «عجز» گرفته شده است و به معنای عجز، ناتوانی، کهنه، بلاى سخت، مرگ، کشتى، آتش، کمان و … به کار می رود. در عربی گفته می شود «الرجل العجوز» یعنی مرد ناتوان و سالمند. و «المرأه العجوز» به معنای زن ناتوان و سالمند به کار می رود.
متاسفانه در برخی کتاب های لغت فارسی به واژه «عجوز» تاء تانیث اضافه شده که طبق قواعد ادبیات زبان عرب، این واژه مشترک بین مذکر و مؤنث است و نیازی به تای تأنیث ندارد. مانند واژه حائض که به اشتباه در فارسی زن حائضه گفته می شود ولی در عربی تای تأنیث نمی گیرد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد