معنای مثل

مثل به معنای: مانند، همتا، شبه و نظیر آمده است. ابواسحاق ابراهیم بن سیار معروف به نظام می‌گوید: در «مثل» چهار چیز مجتمع است که در سخنان دیگر با هم جمع نمی‌شود: ۱. کوتاهی و کمی لفظ؛ ۲. روشنی معنا؛ ۳. خوبی تشبیه ؛ ۴. لطف کنایه . و این نهایت بلاغت است که بالاتر از آن ممکن و متصور نیست.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد