خانه » همه » مذهبی » موضوع امام حسین(ع) و شهربانو چه ریشه تاریخی دارد؟ مطالب اخیر که رسانه های دشمن می گویند چگونه باید پاسخ داده شود؟

موضوع امام حسین(ع) و شهربانو چه ریشه تاریخی دارد؟ مطالب اخیر که رسانه های دشمن می گویند چگونه باید پاسخ داده شود؟

اصل داستان که یزدگرد دختری به نام شهربانو یا نام دیگر داشته و به افتخار عقد زناشویی حسین بن علی(ع) و مادری امام سجاد(ع) نائل شده باشد، از نظر مدارک تاریخی مشکوک است. مورخین عصر حاضر در این قضیه تشکیک می کنند و آن را بی اساس می دانند. می گویند در میان مورخین، تنها یعقوبی جمله ای دارد به این مضمون که گفته است: مادر علی بن الحسین(ع) «حرار» دختر یزدجرد بود و حسین(ع) نام او را غزاله نهاد. ادوارد براون از کسانی است که داستان را مجعول می داند. کریستن سن نیز قضیه را مشکوک تلقی می کند. سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی ایران آن را افسانه می داند. اینکه گفتیم پیوند زناشویی امام حسین(ع) با دختر یزدگرد مشکوک است از نظر تاریخ است، ولی در پاره ای از احادیث این مطلب تأیید شده است. از آن جمله روایت کافی (اصول کافی، کتاب الحجّه، باب مولد علی بن الحسین(ع)، روایت اول) است که می گوید: دختران یزدگرد را در زمان عمر به مدینه آوردند و دختران مدینه به تماشا آمدند. عمر به توصیة امیرالمؤمنین(ع) او را آزاد گذاشت که هرکه را می خواهد انتخاب کند و او حسین بن علی(ع) را انتخاب کرد.
ولی گذشته از عدم انطباق مضمون این روایت با تاریخ، در سند این روایت دو نفر قرار دارند که این روایت را غیرقابل اعتماد می کند: یکی ابراهیم بن اسحاق احمری نهاوندی است که علمای رجال او را از نظر دینی متهم می دانند و روایات او را غیرقابل اعتماد می شمارند، و دیگر عمرو بن شمر است که او نیز کذّاب و جعّال خوانده شده است. مجموعه آثار شهید مطهری ج14 ـ خدمات متقابل اسلام و ایران صفحه122،شهید مطهری به نقل از سایت تبیان
در بحار الانوار ج 46 ص 8 ح 19 آورده است :عبد الله بن عامر بن کریز وقتی که خراسان را فتح کرد دو دختر از دختران یزد گرد را به مدینه فرستاد و به عثمان تحویل داد و عثمان بن عفان هم این دو را به امام حسن و امام حسین علیهما السلام بخشید.از آنکه امام حسین گرفته بود امام سجاد به دنیا آمد و در هنگام زایمان از دنیا رفت.
بر اساس این حدیث مادر امام سجاد یکی از دختران یزدگرد است ولی در این روایت نام اورا ذکر نکرده است .این روایت مشکلی ندارد و می توان به آن معتقد شد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد