خانه » همه » مذهبی » مگر فرشتگان خدا بر نبی یا پیامبر(ص) وارد نمی شدند که وحی خدا را به مردم برسانند؟ پس چرا جبرئیل به حضرت فاطمه(س) وارد شدند بعد از مرگ پیامبر(ص) و مصحف فاطمیه را فرستادند؟

مگر فرشتگان خدا بر نبی یا پیامبر(ص) وارد نمی شدند که وحی خدا را به مردم برسانند؟ پس چرا جبرئیل به حضرت فاطمه(س) وارد شدند بعد از مرگ پیامبر(ص) و مصحف فاطمیه را فرستادند؟

نزول فرشته فقط بر پیامبر نیست کما این که قرآن از دیدن فرشتگان توسط همسر زکریا , نزول فرشته بر حضرت مریم و وحی به مادر موسی و نزول فرشتگان همه ساله در شب قدر خبر داده است. آنچه از اختصاصات پیامبران است دریافت وحی رسالی است , اما دیگر اخبار غیبی یا ارتباط با فرشته توسط دیگر اولیای الهی به تناسب درجات آنها ممکن است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد