خانه » همه » مذهبی » نشانه های مؤمن واقعی چیست؟

نشانه های مؤمن واقعی چیست؟

ویژگى مؤمنان را مى توان در دو ساحت فردى و اجتماعى ذیل شمارش کرد: 1- فردى: 1-1- توکل بر خدا (انفال/2) 2-1- هنگام یاد خدا قلبشان ترسان و لرزان (انفال/2، توبه/51) 3-1- محافظت بر اداء فرایض خصوصاً نماز (مؤمنون/9) 4-1- عفت و پاکدامنى (مؤمنون/5) 5-1- خشوع در نماز (مؤمنون/2) 6-1- رویگردانى از امور لغو و بیهوده (مؤمنون/3) 7-1- افزایش ایمان هنگام شنیدن آیات الهى (انفال/2) 2- اجتماعى 1-2- امر به معروف و نهى از منکر (توبه/71، آل عمران/114) 2-2- تأمین حوائج مادى دیگران (توبه/71، انفال/3) 3-2- تعاون و همیارى با برادران ایمانى (توبه/71) 4-2- تواضع با مردم (فرقان/63) 5-2- پیشى گرفتن در انجام امور خیر (مؤمنون/59) 6-2- عدم طرح دوستى با کافران (مجادله/22) 7-2- کوشش در امانتدارى (مؤمنون/8) 8-2- وفاى به تعهدها و قراردادها (مؤمنون/8) 9-2- اطاعت از رسول خدا(ص) (انفال/1) امام صادق(ع) در یک روایت 8 ویژگى براى مؤمن ذکر فرموده اند: 1- به هنگام شداید و سختى ها سنگین و آرام، 2- در برابر گرفتاریها و آزمونهاى ناخوش آیند دنیا بردبار، 3- به هنگام وسعت روزى و آسایش سپاسگذار و شاکر، 4- به همان اندازه از روزى که خداوند متعال به او ارزانى داشته قانع و راضى، 5- به دشمنان ستم و تجاوز ننماید، 6- بارش را به دوش دوستان نیفکند و یا آنکه به خاطر عوالم دوستى بار گناه آنان را به دوش نکشد، 7- بدنش در طاعت از خداوند و خدمت به خلق، در رنج و سختى است، 8- مردم از ناحیه او در آسایش و آرامش خاطرند، در پایان فرمود: علم یار و همدم مؤمن، حلم و بردبارى وزیر، راهبر و مشاور او، عقل و خرد فرمانرواى اعمال او. رفق و مدارا برادر و بازوى او و احسان و نیکوکارى پدر دلسوز و مهربان اوست. (سفینة البحار، ج 1، ص 37) به هر روى مؤمن حقیقى عالَمى بى منتهاست. {Sالحذر اى مؤمنان کآن در شماست # در شما بس عالم بى منتهاست S} {Sجمله هفتاد و دو ملت در تو است # وه که روزى آن بر آرد از تو دست S} (مثنوى/1/3287 – 3288) براى آشنایى بیشتر با صفات و ویژگى هاى عملى مؤمنان خطبه همام در نهج البلاغة را مطالعه فرمایید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد