خرید سریع بدون ثبت نام

نماز جماعت

ما نیز عمل نیکو و پسندیده شما را مبنی بر حضور در نمازهای جماعت و ترجیح آن بر نماز فرادا می ستاییم و تحسین می کنیم. از اینکه توفیق الهی یار شما بوده، بیشتر به نماز جماعت حاضر شوید، شکرگزار خداوند باشید و امیدواریم همچون گذشته حضور در نماز جماعت را ادامه دهید و از فیض و ثواب و اجر نماز جماعت ـ که گاهی نمی توان آن را محاسبه کرد ـ بیشتر برخوردار باشید.البته شاید حضور قلبتان در نمازهای فرادا بیشتر باشد؛ ولی باز توصیه می شود همان طور که در دستورات دینی آمده و مراجع تقلید نیز به آن تصریح کرده اند، به خاطر اهمیت و ارزش نماز جماعت، نمازهایتان را به جماعت بخوانید.هر کدام از این دستورات و سفارش ها، در چارچوب و زمینه خاص خود، اثر مخصوص خود را دارد. از این در نماز جماعت، ویژگی هایی وجود دارد که نه تنها با حضور قلب منافاتی ندارد؛ بلکه زمینه ساز آن است چون: دست غیبی خداوند؛ همواره با جماعت است و خداوند وسوسه های شیطان را در نماز جاعت خنثی می سازد و از اهل نماز جماعت، در برابر شیطنت های او محافظت می کند.اتفاقاً حضور قلب در نماز جماعت بیشتر است؛ چون اهل مناجات و خلوت با خداوند، در نماز جماعت حتی مواظبت و مراقبت از تعداد رکعات نماز را هم به امام جماعت واگذار می کنند و خود یکسره متوجه حق و غرق یاد و عظمت او می شوند.1ممکن است در نماز فرادا، توجّه به خود و عجب و غرور، گریبان گیر انسان شود و حضور قلب را از او بگیرد؛ ولی معمولاً در نماز جماعت ـ که همه با هم مشغول نمازند و رکوع و سجده و سایر اعمال آن را با هم به جا می آورند و در نتیجه همه «من» ها به یک «ما» تبدیل می گردد ـ چنین موانعی پیش نمی آید.اهمیت نماز از نظر اسلام، به اندازه ای است که در هیچ حال، حتی حال «سفر» و «بیماری» و «میدان جنگ» نمی توان آن را ترک کرد؛ ولی چون دین اسلام یک آیین سهل و آسان است، دستور نماز در این حالات طوری است که همه کس بتوانند آن را انجام دهند. بنابراین، نماز را می توان به طور تنها خواند، ولی بهتر است نماز به صورت دسته جمعی خوانده شود.نکته قابل بیان این است که شما می توانید با حسن تدبیر خویش و با به کارگیری راه کارهای عملی ـ آن گونه که در نمازهای فرادا انجام می دهید ـ حضور قلب خویش را به نمازهای جماعت گسترش دهید. بدین منظور به توصیه های زیر توجّه کنید: 1. سعی کنید حتی المقدور در صف اول جماعت حاضر شوید.
2. مدتی ـ چند دقیقه ـ قبل از اذان و اقامه در صف نماز حضور پیدا کرده تا با آرامش بیشتر و توجّه کامل به نماز مشغول شوید.
3. هنگام وضو، اذکار و دعاهای وارد شده را بخوانید.
4. به اذان واقامه امام جماعت، توجّه کرده و با حضور قلب به آن گوش دهید.
4. تعقیبات و دعاهای وارد شده پس از نماز را بخوانید.
5. با مطالعه کُتبی که درباره نماز و به خصوص نماز جماعت نوشته شده، شناخت و آگاهی خود را درباره اسرار نماز توسعه دهید.
پی نوشت ها:
1. سر الصلاه، امام خمینی، ص 32.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد