خرید سریع بدون ثبت نام

نهی از منکر

اگر تخلف برایتان محرز است با رعایت حفظ شئونات جایگاه امامت جمعه و اینکه سوژه بدست دشمنان دین ندهیم واز باب نهی از منکر اقدام فرمایید .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد