خانه » همه » مذهبی » پرسش ۱۴۱۶۴۳۱ با ۶۳۵۱۳ را ارسال کردم. من در اخر متوجه نشدم که علمی برای کشف کردن باقی میماند یا خیر و ایا دانشمند و کاشف وجود دارد؟ اگر خیر، من واقعا دوست دارم حضرت ظهور کنند منتها دوست داشتم بعد این همه سال درس خواندن دانشمند بشوم نگرانم به دلیل این موضوع به منتظر بودنم برای ظهور لطمه وارد شود

پرسش ۱۴۱۶۴۳۱ با ۶۳۵۱۳ را ارسال کردم. من در اخر متوجه نشدم که علمی برای کشف کردن باقی میماند یا خیر و ایا دانشمند و کاشف وجود دارد؟ اگر خیر، من واقعا دوست دارم حضرت ظهور کنند منتها دوست داشتم بعد این همه سال درس خواندن دانشمند بشوم نگرانم به دلیل این موضوع به منتظر بودنم برای ظهور لطمه وارد شود

درک دقیق معناى انتظار مبتنى بر فهم جامع اندیشه مهدویت است و اندیشه مهدویت را باید با توجه به مجموعه معارف اسلامى و در راستاى هدف کلى دین اسلام دید.
بنا بر آموزه هاى دینى، مهدى(عج) روزى ظهور کرده و وعده هاى الهى را به اجرا درمى آورد او برپا کننده حکومت صالحان مى باشد و مؤمنان به میزان ایمان وعمل صالحشان در حکومت مهدى(عج) قرب و منزلت دارند. این اندیشه پایانى زیبا و نورانى براى جریان زندگى انسان تصویر می کند و عامل شعله ور شدن امید در دل هاى مؤمنین است.
امید به ظهور مهدى(عج) همان امید به خداست. امید موتور حرکت انسان در زندگى است و امید به مهدى(عج)عامل حرکت استوارتر انسان در مسیر خوبى ها یعنى همان هدف اصلى دین مى باشد.
مقصود از انتظار فرج، امید ودلبستگى به مهدى(عج) است. بنابراین انتظار فرج مقصود دین به تعبیر شهید مطهرى، انتظارى سازنده و نگه دارنده، تعهدآور، نیروآفرین و تحرک بخش است. به گونه اى که خود نوعى عبادت و حق پرستى است.
برخى به خطا به گونه اى اندیشه مهدویت را تصویر مى کنند که انتظار براساس آن به معناى ضعف و رکود و انزوا و گوشه نشینی و یا کمک به رشد ظلم و فساد و پرشدن دنیا از گناه مى باشد در حالى که بى شک چنین امورى با هدف دین بیگانه است، بنابراین انتظار و عشق به مهدى؛ یعنى، عشق به همه خوبى ها و امید اقامه همه خوبى ها در دنیا این عشق و امید عاملى است که انسان راوامى دارد تا هر چه بیشتر و محکم تر در راه خوبى ها قدم بردارد، پس انتظار فرج مسؤولیت آفرین است.
بحث در این موضوع نیاز به مطالعه بیشترى دارد. منابع زیر بسیار مفید است:
1- قیام و انقلاب مهدى، شهید مطهرى، صدرا، تهران (این کتاب اساسا به معناى انتظار پرداخته است).
2- امامت و مهدویت، آیت الله صافى، انتشارات اسلامى قم، 1375 (این اثر به مجموعه اى از بحث ها پیرامون امام مهدى(عج) پرداخته وخصوص بحث انتظار نیز یکى از فصلهاى کتاب است، ج 1، صص 351 – 398).

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد