خانه » همه » مذهبی » پیامبر اکرم(ص) اصلیتش کجایی است؟

پیامبر اکرم(ص) اصلیتش کجایی است؟

البته همیشه به این نکته باید توجه داشته باشیم که نسل همه انسان ها به حضرت آدم(ع) می رسد و همه انسان ها از یک نفر هستند و از نظر ادیان الهی، ارزش انسان ها به کمالات الهی است و نژاد و قومیت، ارزش الهی نیست. ما دو جور پاسخ تقدیم می‌کنیم.پاسخ اجمالی: پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله از نسل حضرت اسماعیل است و اسماعیل فرزند ابراهیم است و ابراهیم عرب نبود و اسماعیل به خاطر پرورش یافتن در میان قبیله یمنی جرهم ، منسوب به عرب شد .به خاطر همین پیامبر ما عربی اصیل نیست بلکه از عرب مستعربه است. واصالتا اجداد قدیم پیامبر در جغرافیای ایران باستان رشد و نمو یافتند.پاسخ تفصیلی: عرب بر دو قسم است: عرب عاربه و عرب مستعربه. عرب عاربه به معنای عرب خالص است و عرب مستعربه، عرب غیر خالص هستند.(صحاح اللغه جوهری، ماده عرب). در مجمع البحرین در ماده عرب آورده است که عرب مستعربه، عرب هایی هستند که به زبان حضرت اسماعیل علیه السلام سخن گفته اند. جوهری در صحاح اللغه گفته است که اولین کسی که به زبان عربی سخن گفت یعرب بن قحطان است و ریشه همه قبایل عربی یمن همین شخص است. (صحاح اللغه، ماده عرب). در مجمع البحرین این دیدگاه جوهری را آورده است. در کتاب لسان العرب هم آورده است که اولین کسی که خداوند زبان او را به زبان عربی به سخن آورد، یعرب بن قحطان است و این یعرب پدر و ریشه قبایل یمن است و همین قبایل یمنی را عرب عاربه می گویند.(لسان العرب، ماده عرب). در لسان العرب گفته است که حضرت اسماعیل در میان عرب عاربه نشو و نما یافت و به زبان آنان سخن گفت و اسماعیل پدر و ریشه عرب مستعربه است.(لسان العرب، ماده عرب).
بر اساس آنچه که مورخان و نسب شناسان گفته اند، مردم شبه جزیره عربستان در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم می شوند: جنوبیان و شمالیان. همه قبایل ساکن در یمن و اطراف آن را قبایل جنوبی و قبایل دیگر را که در جاهای دیگر عربستان ساکن بودند قبایل شمالی می نامند. قبایل جنوبی به یعرب بن قحطان می رسند و به این خاطر این قبایل را قحطانیان هم می نامند. قبایل قحطانی را عرب اصیل و خالص می گویند و اولین بار در میان اینها زبان عربی کنونی پیدا شد.(این اطلاعات را می توانید در این کتابها ملاحظه کنید: صحاح اللغه، لسان العرب و مجمع البحرین. تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۸۶ نوشته جعفریان، فروع ابدیت، ج ۱، ص ۱۶، چاپ اول، سیره ابن هشام، ج ۱، ص ۱ به بعد، چاپ مهر، اسلام و عقاید و آراء بشری، ص ۲۳۷ به بعد، قبیله قریش، نوشته دکتر خضیر عباس الجمیلی، ص ۴۸ به بعد، تاریخ العرب القدیم، نوشته شیخ احمد مغنیه، ص ۶ به بعد، تاریخ العرب فی الجاهلیه نوشته دکتر رشید الجمیلی، ص ۲۴ به بعد و نسب معد و الیمن، نوشته ابوالمنذر کلبی و غیر اینها).
از قبایل یمنی قبیله ای به نام قبیله جرهم به حجاز کوچ کردند و در حجاز مستقر شدند. حضرت ابراهیم، همسرش و پسرش اسماعیل را به مکه آورد و در آنجا اسکان داد و رفت. جناب هاجر و بچه کوچکش اسماعیل در آن بیابان تنها بودند و قبیله جرهم آنها را در آنجا دیدند و در همان جا ماندند. حضرت اسماعیل در میان قبیله یمنی جرهم که زبانشان عربی بود، رشد کرد و از بچگی زبان عربی را مانند زبان مادری یاد گرفت. پس از آن فرزندان حضرت اسماعیل همه به زبان عربی سخن می گفتند. در طول زمان نسل حضرت اسماعیل رو به فزونی گذاشتند و قبایل زیادی به وجود آمدند. این قبایل را عرب مستعربه می گویند.
اگر از حضرت اسماعیل آغاز کنیم و به طرف حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله بشماریم به شخصی به نام عدنان می رسیم. همه قبایل شمال را که عرب مستعربه هستند، قبایل عدنانی هم می گویند:
حضرت اسماعیل = نابت = یشجب = یعرب = تیرح = ناحور = مقوم = ادد = عدنان = معد = نزار = مضر = الیاس = مدرکه = خزیمه = کنانه = نضر = مالک = فهر = غالب = لوی = کعب = مره = کلاب = قصی = عبد مناف = هاشم = عبد المطلب = عبد الله = حضرت محمد(ص).
همانطوری که ملاحظه می کنید پیامبر اسلام(ص) با بیست و یک واسطه به عدنان می رسد و بر این اساس پیامبر ما عدنانی است و همه قبایل عدنانی، عرب مستعربه هستند و با این محاسبات، پیامبر اسلام(ص) در اصل عرب نبودند و جد بیست و هشتم آن حضرت عرب شده است.(این اطلاعات، در همان منابع و مآخذ آمده است).
این نکته را هم یادآوری می کنیم که در کتاب «تاریخ تحلیلی اسلام» نوشته دکتر سید جعفر شهیدی، عرب قحطانی و عرب عدنانی، به شکل دیگری معرفی شده اند. در این کتاب عرب قحطانی را عرب ناخالص و عرب عدنانی را عرب خالص معرفی کرده اند در حالی که بر عکس این است و عرب قحطانی عرب خالص هستند و عرب عدنانی عرب غیر خالص هستند. پیامبر اسلام(ص) به عرب عدنانی مربوط است و در نتیجه عرب ناخالص می شود.
حال اگر بخواهیم از تاریخ دورتری به این مساله که پیامبر اصالتا کجایی هستند بپردازیم وقتی زمان نوح و ابراهیم پیامبران الهی را مطالعه می‌کنیم(*) می‌بینیم در برخی متون آمده که :
حضرت نوح در شهر اور در بین النهرین از مهمترین شهرهای تمدن کلدانی ایران باستان نزدیک شهر کوفه کشف و آواربرداری شده است نوح در روستائی در حاشیه فرات محل کنونی مسجد کوفه نزدیک مرز ایران کنونی متولد شده و میزیسته است. البته مردم، شهر اور را با اورشلیم که چند هزارسال بعد از نوح و ابراهیم در فلسطین ساخته شده اشتباه میگیرند. این شهر ایرانی محل تولد و نشو نمای حضرت ابراهیم جد پیامبر اسلام نیز بوده است، امامان شیعه ع که از نسل حضرت ابراهیم هستند موطن خود را کوثی ربا – منطقه ای نزدیک کوفه معرفی کرده اند . یعنی از نظر نژاد به کدام منطقه میرسند؟؟
آیا پیامبر اسلام نژادش به ایران نمیرسد؟؟راستی پیامبر ما حضرت محمد(ص) اصالتا از نسل کدام قوم میشود؟؟ با توجه به اینکه ابراهیم جد ایشان در منطقه ای که بعدا تیسفون نامیده شد در عراق نزدیک مرز خوزستان امروز بدنیا آمده بود که مرکز حکومتهای ایرانی و جمعیت ایران باستان بوده است، به اتفاق نظر همه تاریخدانان و تاریخ ادیان نویسان حضرت ابراهیم چندین قرن قبل از هخامنشیان در ایران باستان میزیسته، و از ایران به قصد تبلیغ آئین خود به مناطق دیگر جهان مهاجرت کرده است. اما تقریبا صدسال بعد اسماعیل پسر خود و فرزندانش را مامور تبلیغ در ایران باستان میکند میدانیم که شبه جزیره در آن وقت زیر سیطره یمن که جزئی از حکومت ایران بوده، منطقه ماموریت بنی اسماعیل بوده است و فرزندان اسماعیل و نوه‌های ابراهیم در مناطق ایران تبلیغ میکرده‌اند و یکی از آنها فرزند اسماعیل حضرت قیدار نبی این پیامبر شهید در منطقه زنجان در دفاع از ایرانیان کشته شده است که کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان این مسئله را سربسته نقل میکند تا جریان جنایت بنی‌اسحاق ضد بنی‌اسماعیل و مردم ایران را پنهان کند و به این جنایت اعتراف و تائید نکند . در هر صورت قبر قیدار نبی شهید ، امروزه محل زیارت و توسل دلدادگان به انبیا و جریان هدایت الاهی است و عاشقان پیامبر اسلام میباشد . بقعهٔ حضرت قیدارنبی علیه السلام نوه حضرت ابراهیم پسر تنی حضرت اسماعیل ، جد بیست و هفتم پیامبر اسلام حضرت محمد ص در شهر خدابَنده-شهرستان قیدار جنوب زنجان در زمان حکومت آشوریان یا کلدانیان میزیسته است.
(*) برگرفته از مقاله “اصالت ایرانی پیامبر اسلام و دیگر پیامبران ” از وبسایت تاریخ ناگفته و پنهان ایران

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد