خانه » همه » مذهبی » چرا امام علی(ع) در حادثه افک به پیامبر(ص) گفت که عایشه را طلاق دهد؟ مگر چه شده بود؟ و آیا امام علی(ع) با این کار به پیامبر(ص) اسائه ادب نکرد؟ و چرا پیامبر(ص) طلاق نداد؟ و چرا با این همه تاریکی هایی که تاریخ از عایشه گفته باز هم در قرآن داریم آنها (زنان پیامبر) که عایشه هم جزو آنهاست اهل بهشت و همسر آخرت رسول خدا(ص) هستند؟ (این حرف را از عمار در کنار امام حسن (ع) در بصره خواندم.)

چرا امام علی(ع) در حادثه افک به پیامبر(ص) گفت که عایشه را طلاق دهد؟ مگر چه شده بود؟ و آیا امام علی(ع) با این کار به پیامبر(ص) اسائه ادب نکرد؟ و چرا پیامبر(ص) طلاق نداد؟ و چرا با این همه تاریکی هایی که تاریخ از عایشه گفته باز هم در قرآن داریم آنها (زنان پیامبر) که عایشه هم جزو آنهاست اهل بهشت و همسر آخرت رسول خدا(ص) هستند؟ (این حرف را از عمار در کنار امام حسن (ع) در بصره خواندم.)

قضیه افک به گونه هاى مختلفى نقل گردیده است:1) در برخى از متون تاریخى این مسأله در رابطه با ماریه نقل شده و در برخى دیگر پیرامون عایشه. بنابراین حداقل آناست که ارتباط موضوع با عایشه مورد تردید است.
2) از طرف دیگر – چنان که فرموده اید – آیه شریفه نافى تهمت زناست و از نظر منطقى نتیجه تابع اخس مقدمات است. بنابراین هیچ چیز دلیل بر افزون تر از دایره دلالتش نمى باشد و استفاده از این آیه براى اثبات فضایل دیگر روشى غیر منطقى و عقیم و به تعبیر قرآن مجید «زخرف القول» است.
3) فلسفه اشاره به موضوع درقرآن حفظ حرمت پیامبر(ص) است. زیرا طرح مسأله فوق توطئه اى براى ترورشخصیت پیامبر(ص) بوده است. چون در دید عوامانه این گونه مسائل بلافاصله سرایت به حیثیت شوهر نیز مى کند واو را در جامعه خوار و زبون مى سازد. از این رو خداوند بزرگ به سرعت آن را نفى نموده است.
اکنون باید پرسید مسأله اى که اولا شخص آن معلوم نیست ثانیا حدود دلالت آن محدود است و ثالثا فلسفه آن حفظ حرمت پیامبر(ص)است چگونه از آن مى توان بر فضیلت شخص خاصى استدلال کرد؟ آیا چنگ زدن به این دلایل خود بهترین دلیل بر بى دلیلى نیست؟ اما در مقابل مى بینیم که قرآن خطاب به زنان پیامبر(ص) فرموده است: «و قرن فى بیوتکن . شما درخانه هاى خود قرار گیرید». (احزاب آیه 33) کنایه از اینکه در مسائل سیاسى و اجتماعى داخل نشوید. زیرا خطر آلت دست سیاسى کاران زیرک دنیاپرست قرار گرفتن و لغزش بسیار براى آنان وجود داشت. از طرف دیگر نیز پیش از همین آیه فرموده است: «من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین»(احزاب 31).
در این رابطه با این آیات ازبزرگ ترین اشکالاتى که حتى علماى بزرگ اهل تسنن بر عایشه وارد ساخته اند این است که پس از پیامبر(ص) به این آیات الهى عمل نکرد و آشکارا درصحنه تعارضات اجتماعى داخل شد و فرماندهى جنگ جمل بر علیه امیرالمومنین(ع) را به عهده گرفت و بر آن حضرت در زمانى که رهبرى جامعه اسلامى را برعهده داشت و از نظر جمیع مسلمین واجب الاتباع بود بغى نمود.
براى آگاهى بیشتر ر . ک : «نقش عایشه در تاریخ اسلام» علامه سید مرتضى عسکرى.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد