خانه » همه » مذهبی » چند کتاب درباره مهدویت، خداشناسی، خودشناسی، دین شناسی معرفی کنید.

چند کتاب درباره مهدویت، خداشناسی، خودشناسی، دین شناسی معرفی کنید.


مهدویت
1- ظهور نور، على سعادت پرور، نشر تشیع
2- علائم ظهور امام زمان(عج)، محمد حسین همدانى، انتشارات صحفى
3- نشانه هاى ظهور، سادات مدنى، نشر منیر
4- از ولادت تا ظهور، کاظم قزوینى، ترجمه: فریدونى، نشر آفاق
5- از ولادت تا ظهور، کربى، انتشارات الهادى
6- کتابنامه امام زمان محمدپور
7- یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان رجالى تهرانى
8- ترجمه منتخب الاثر آیت اللّه صافى
9- مهدى موعود ترجمه على دوانى
10- وابستگى جهان به امام زمان لطف اللّه صافى
11- امام زمان در گفتار دیگران على دوانى
12- علائم ظهور محمد على علمى
13 ـ مجموعه اى از گفتار درباره امام زمان (عج) شهید صدر
14 ـ عصر ظهور على کورانى
15 ـ دانشمندان عامه و مهدى موعود (عج) على دوانى
16 ـ رسالت اسلامى در عصر غیبت محمد صدر
17 ـ مهدى موعود(عج) شهید دستغیب
18 ـ سیماى امام زمان(عج) تاج لنگرودى
19 ـ خورشید مغرب محمد رضا حکیمى
20 ـ دادگستر جهان ابراهیم امینى

خداشناسی :
1- معارف قرآن (3 – 1، خداشناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی)، مصباح یزدی، محمدتقی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (بخش نخست این کتاب درباره خداشناسی است). 2- خدا از دیدگاه قرآن، بهشتی، محمد، بعثت تهران 3- خدا در نهج البلاغه، گرامی، محمد علی، الفتح تهران 4 – خدا و صفات جمال و جلال ، سبحانی، جعفر، دفتر تبلیغات اسلامی قم 5- آفریدگار جهان، آیت الله مکارم شیرازی 6- راه خداشناسی، استاد جعفر سبحانی 7- راه شناخت خدا، محمدی ری شهری 8- خدا را چگونه بشناسیم، آیت الله مکارم شیرازى 9- اصول عقاید، استاد محسن قرائتی 10- خدا در قرآن، شهید بهشتی 11- دوره پنج جلدی مقدمه ای بر جهان بینی توحیدی، استاد شهید مرتضی مطهری(ره) 12- توحید، شهید دستغیب شیرازی 13- تبیین براهین اثبات خدا، آیت الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء قم. 14- توحید ، استاد شهید مرتضی مطهری(ره) 15- براهین اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان هاسپرز , حمیدرضا شاکرین

خودشناسى :
1- انسان و ایمان، شهید مطهرى. 2- انسان در قرآن، شهید مطهرى. 3- خودشناسى براى خودسازى، محمد تقى مصباح یزدى. 4- جامع السعادات، مولى مهدى نراقى. 5- محاسبة النفس، سید بن طاووس. شناخت معایب و محاسبه نفس خویش
1- چهل حدیث، امام خمینى(ره).
2- المراقبات، میرزا جواد ملکى تبریزى.
3
پرواز در ملکوت، امام خمینى(ره).

-دین شناسی:
1-سری جهان بینی توحیدی شهیدمطهری
2- علل گرایش به مادیگری شهید مطهری
3-فطرت شهید مطهری
4-دین شناسی حمیدرضا شاکرین
5-یادداشتها ج 4 شهید مطهری
6-دین شناسی عبدالحسین خسروپناه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد