خانه » همه » مذهبی » چگونه باد معده باعث بطلان وضو و غسل می شود؟

چگونه باد معده باعث بطلان وضو و غسل می شود؟

در رابطه با مسأله اى که اشاره کرده اید باید چند نکته را در نظر داشت: اولاً: آگاهى از فلسفه همه احکام، دانشى فراتر از تنگناهاى معارف عادى بشرى مى طلبد. لیکن به طور اجمال، روشن است که همه احکام الهى تابع مصالح و مفاسد واقعى در متعلق آنهاست. بنابراین در صورتى که فلسفه حکمى را بالخصوص ندانیم، بنا بر قاعده کلى فوق باید از آن پیروى کنیم؛ زیرا در آن یقین به وجود مصلحتى هست، هر چند بر ما ناشناخته باشد.
بسیارى از احکام، مصالحى معنوى دارند که در حوزه هیچ یک از علوم بشرى قابل تحقیق نیست و آنها با متد تجربى خود، قادر به دادن حکمى – نفیا یا اثباتا – پیرامون آن نیستند و اگر نظرى هم بدهند، بسیار سطحى است؛ زیرا چه بسا مسأله حکمتى برتر و بالاتر داشته باشد؛ مثلاً در مورد روزه علوم به خواص بهداشتى آن پرداخته است، ولى قرآن مجید فلسفه اى بالاتر را بیان فرموده و آن «تقوایابى» است.
ثانیا: درخصوص مورد سوال گفتنی است که بادمعده موجب بطلان طهارت ناشی ازغسل و وضومی گردد البته اصل غسل توسط باد معده باطل نمی شود. حکمت و سر آن بر می گردد به مساله طهارت و پاکی زیرا شخصی که می خواهد باپروردگارخویش حرف بزند و ارتباط برقرار نماید شایسته است که از هرحدث وخبثی پاک و طاهر باشد در این زمینه روایت است که در ان سعید بن احمد، از ابن عباس نقل کرده که وی گفت : « رسول خدا (ص) فرمودند: برای آن چه از بدن خار ج می شود وضو بگیرید نه آن چه داخل می شود زیرا آن چه داخل می شود طیب و پاکیزه است ولی وقتی خارج می گردد نا پاک است.» (علل الشرایع ج1،ص892).

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد