خانه » همه » مذهبی » چگونه قرآن کریم، از دوره معاویه و دوره چنگیزخان جان سالم به در برد؟‌ و چگونه کتاب های حدیثی شیعیان به از دوره چنگیزخان که می کشت و می برید و می سوزاند، جان سالم به در برد؟

چگونه قرآن کریم، از دوره معاویه و دوره چنگیزخان جان سالم به در برد؟‌ و چگونه کتاب های حدیثی شیعیان به از دوره چنگیزخان که می کشت و می برید و می سوزاند، جان سالم به در برد؟

در طول تاریخ عوامل فراوانی پیش آمد تا دین اسلام رااز بین ببرند ولکن مسلمانان همواره مواظب بودند تا دین خدا از بین نرود . مسلمانان برای حفظ اسلام هم نوشته هارا حفظ می کردند و هم متن آیات قرآن و متن روایات را حفظ می کردند .اگر فرض کنیم دشمن قرآنهای نوشته شده را از بین می برد ولی نمی توانست که قرآن و حدیثهارا از دل مردم زایل کند .برای همین در طول تاریخ اسلام حافظان قرآن و حدیث فراوان بوده است .در حفظ اسلام اصلی ترین عامل وجود امامان معصوم است و اگر همه چیز از بین برود ،همه احکام و حقایق اسلامی در اختیار امامان معصوم است و امامان بطور کامل این حقایق را می دانند و از نظر ما
امامان قرآن ناطق هستند.بر این اساس هیچگونه مشکلی نداریم
در هیچ مقطعی از تاریخ، قرآن مفقود نشده است و همچنین هیچ گاه کسانی به جای قرآن رایج، ادعای وجود قرآنی دیگر به عنوان قرآن اصلی، نکرده اند و یا هیچ گاه نزاعی و دعوایی بر سر تغییر، حذف یا زیادت آیات قرآن در میان مسلمانان رخ نداده است. با توجه به انشعابات و فرقه های فراوانی که در بین مسلمانان پیدا شده با همه اختلافاتی که با یکدیگر دارند هیچ کدام بر سر قرآن کریم و این که این قرآن، قرآن نازل شده بر پیامبر اکرم است کوچک ترین اختلافی ندارند. بلکه همواره در تمام استدلال های خود به قرآن به عنوان منبع و مرجع اصلی استدلال می کرده اند.
و در طول تاریخ، بالاتفاق سینه به سینه و نسل به نسل قرآن رایج را حفظ و منتقل کرده اند. اگر کوچک ترین تغییر و تحریفی صورت می گرفت. با توجه به اهتمام مسلمین به حفظ قرآن، منشأ نزاع و خونریزی می گردید و به تبع اگر هر یک از امور فوق رخ می داد با توجه به انگیزه کفار و این که می توانست دستاویز خوبی برای آنان باشد، آن را نقل می کردند. در حالی که هیچ یک از امور فوق حتی توسط مشرکین و کفار و یهود و نصارا نقل نشده است. 7- کتابت قرآن در زمان حیات رسول گرامی اسلام. یکی از عواملی که موجب حفظ و مصونیت قرآن کریم از تحریف شد، این بود که با اهتمام نبی اکرم، عین الفاظ وحی در زمان خود حضرت نوشته شد (القرآن و دعاوی التحریف، رسول جعفریان، فصل سوم، ص 29) کتابت قرآن کریم در زمان نبی اکرم از عوامل مهم و اساسی بود که مانع شد قرآن همانند تورات و انجیل دستخوش تحریف شود. درست برخلاف انجیل که به گفته خود مسیحیان مجموعه مکتوباتی است که سال ها پس از حضرت عیسی، توسط شاگردان وی نوشته شده است (کلام مسیحی، توماس میشل، ترجمه حسین توفیقی، ص 26) به علاوه مؤلفین انجیل نیز، عین کلام وحی را ننوشته اند. بلکه با محدودیت های زبانی خود و با نگارش مخصوص خود چیزهایی را که به ذهنشان خطور می کرده، نوشته اند (همان)
{ T ب ) بررسی محتوایی:

یکی از راه های شناخت این که آیا کتاب الهی دستخوش دگرگونی و تحریف گردیده یا نگردیده است بررسی محتوایی آن است. یکی از دلایلی که اندیشوران آن را به عنوان محکم ترین ادله بر عدم تحریف قرآن دانسته اند، مضامین عالیه و مستحکم و عمیق با بیانی در اوج فصاحت و بلاغت است که خود قرآن هم بر همین اساس تحدی و مبارزه طلبی کرده است. قرآن از مباحث دقیق و معارف بلند توحیدی گرفته تا سایر آموزه های آن، همگی از انسجام استحکام و دقت و ظرافت و عمق و ژرف نگری خاصی برخوردار است. تواتر در نقل , یکی از ادله ای که برای عدم وقوع تحریف در قرآن اقامه می شود نقل قرآن کریم به صورت متواتر در تمام اعصار در طول چهارده قرن تا به امروز است.

د ) دلیل عقلی:

این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده است. مقدمه اول: خداوند، قرآن را برای هدایت بشر فرستاده است. مقدمه دوم: با توجه به خاتمیت دین و پیامبر اسلام، اگر قرآن تحریف شود، پیامبر دیگری که راه صحیح را به مردم نشان دهد نخواهد آمد و مردم گمراه خواهند شد. بدون آن که در این گمراهی تقصیری متوجه آنان باشد. بلکه این گمراهی مستند به عدم حفظ قرآن از سوی خداوند خواهد بود و این نقض غرض و مخالف با حکمت الهی است. حکمت الهی اقتضا می کند خدای تعالی کاری انجام دهد که بندگانش را به طاعت نزدیک و از معصیت دور سازد. دینی که پایان بخش ادیان آسمانی و جاویدان است می بایست بنیاد و پایه های آن چنان محکم و استوار باشد که طوفان حوادث روزگار آن را نلرزاند. بر این اساس، خداوند ضمانت نموده تا قرآن را همواره از تحریف مصون و محفوظ نگه دارد. «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون (حجر، آیه 9)
دلیل اول: معجزه بودن قرآن کریم است (دقت بفرمایید که این دلیل دوری نیست) می دانیم که مهمترین دلیل بر اثبات نبوت پیامبر اکرم(ص) قرآن کریم است که از وجوهی دارای اعجاز است مانند وجوه ادبی – اخبارات غیبی – عدم اختلاف و سازگاری کامل – و… که به صورت فشرده به یک مورد اشاره می کنم که قرآن کریم در سوره روم خبر از پیروزی رومیان بر دولت فارس در کمتر از ده سال فی بضع سنین [بضع برای بیان بین 3 تا 10 به کار می رود] و این پیشگویی به فعالیت رسید و رومیان در کمتر از ده سال بر دولت فارس غالب شدند (مقدمات بنیادین علم تفسیر، آیت الله فاضل، ص 100) و بعد از اثبات اعجاز و تحلیل جنبه های اعجاز و با توجه به این که معجزه چیزی است که افراد عادی قادر به انجام مثل آن و یا تصرف در آن نیستند صحت قرآن کریم روشن می شود.
دلیل دوم، ما هیچ متفکری را پیدا نمی کنیم که در دوران عمرش آراء و نظریاتش به هیچ نحو تغییر نکند حال اگر متفکرین متعددی در موضوعات متعدد ابراز نظر و عقیده کنند یقینا بین آنها اختلاف خواهد بود. حال عقل انسان حاکم به این است که اگر راه تصرف انسان در قرآن باز بود و انسان مطالبی را به قرآن می افزود یقینا در بین مطالب قرآن اختلاف پیدا می شد. حال آن که چنانچه گفته شد یکی از وجوه اعجاز قرآن همین عدم اختلاف و ناسازگاری در کل قرآن است و آیه شریفه أفلا یتدبرون القرآن ولوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا» (نساء، آیه 82). ارشاد به همین برهان عقلی است نه این که یک دلیل نقلی و تعبدی باشد این دلیل را علامه طباطبایی در المیزان ذکر فرموده اند (ترجمه تفسیر المیزان، ج 12، ص 150، ذیل آیه 9 سوره حجر). در این رابطه 2 دلیل عقلی دیگر جناب آقای مهدی احمدی در کتاب قرآن در قرآن، ص 85 – 84).
اگر اشکال شود که بعضی از ادله مانند دلیل دوم که ذکر شد فقط نفی تحریف از جهت زیادی در قرآن کریم می کند وحال آن که مدعی اعم است می گوییم بعد از اثبات عدم تحریف بالزیاده در قرآن می توان به آیات قرآن بر نفی تحریف به صورت مطلق تمسک کرد مانند آیه 9 سوره حجر «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون» که با شش تأکید تصریح می کند که ما حافظ قرآن هستیم.
دلیل عقلی سوم؛ در این دلیل عقلی مصونیت قرآن کریم با تکیه به دو مقدمه نتیجه گیری می شود: الف. خداوند حکیم قرآن را برای هدایت بشر فرستاده است. ب. و با توجه به خاتمیت دین و پیامبر اسلام(ص) اگر قرآن تحریف شود مردم گمراه خواهند شد بدون این که در این گمراهی تقصیری متوجه آنان باشد بلکه این گمراهی مستند به عدم حفظ الهی می شود و این امر با ساحت اقدس خداوند سازگار نیست و نقض غرض و مخالفت با حکمت الهی به شمار می آید [این دلیل از کتاب قرآن شناسی استاد مصباح، ج 1، ص 216 نقل شده است.] و یک دلیل عقلی به نام دلیل تراشی، دکتر رجبعلی مظلومی دارند [پژوهشی پیرامون آخرین کتاب الهی] و ایت الله فاضل بر این مسأله 7 دلیل ارائه فرموده اند که دلیل هفتم را به عنوان دلیل عقلی مطرح نموده اند [مقدمات بنیادین علم تفسیر، ترجمه محمد رسول دریایی، بخش 6، ص 297 به بعد]. علاوه بر آثار فوق می توانید به آثار زیر مراجعه فرمایید: 1. افسانه تحریف قرآن

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد