چیستی اخلاق اسلامی

دوست گرامی. علم اخلاق، راه هاى آراسته شدن به خصلت هاى نیک و دورى گزیدن از خصلت هاى ناشایست را به انسان آموزش مى دهد. منظور از اخلاق اسلامی راه های پرورش انسان از دیدگاه اسلام است در مقابل اخلاق غیر اسلامی یا سکولار که برگرفته از آموزه های دینی نیست و ارزش هایی است که خود بشر تعریف کرده است.
از منظر اسلامی واژه اخلاق با خودسازی یکی است و اخلاق، علمی است که به انسان روش ساختن روح و رشد بعد معنوی را آموزش می دهد.
موضوع اصلى علم اخلاق، نفس انسانى است، که محل استقرار خوی وخصلت های نیک و بد است و سبب انجام کارهاى پسندیده و ناپسند مى گردد. «تهذیب اخلاق»، «تهذیب نفس» و «تزکیه نفس» بیان دیگرى است از علم اخلاق.
شهید مطهرى مى نویسد: «اخلاق عبارت است از علم زیستن، یا علم چگونه باید زیست …. در حقیقت، چگونه زیستن دو شعبه دارد: شعبه چگونه رفتار کردن و شعبه چگونه بودن. چگونه رفتار کردن، مربوط مى شود به اعمال انسان (که البته شامل گفتار هم مى شود) که چگونه باید باشد و چگونه بودن، مربوط مى شود به خویها و ملکات انسان که چگونه و به چه کیفیت باشد…».( آشنایى با علوم اسلامى، شهید مطهری، حکمت عملى ، ص۲۱، نشر صدرا.)
اخلاق مداری را می توان به دو بخش فردی و جمعی تقسیم کرد. اخلاق مداری در ساحت جمعی یا اجتماعی، رعایت اصول اخلاقی در برخورد با دیگران است. از مهم ترین این اصول می توان به مهرورزی و احسان و عدالت اشاره کرد. این اصول، خود، زیرمجموعه ها و شاخه هایی دارد؛ از جمله خوش خلقی، خوشرویی، شفقت، انصاف، قضاوت عادلانه، ترک مجادله و بدگمانی و کینه ورزی، حسد و خشم و دورویی و… . این هنجارهای اخلاقی می تواند روحیه اخلاق مداری و مهرورزی را به جامعه تزریق کند و سلامت اجتماعی را تأمین سازد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد