خرید سریع بدون ثبت نام

کمک به گناه

اگر همراهی با اینگونه افراد زمینه اصلاح تدریجی آنها شود وباعث ترویج بد حجابی نشود وتاثیر سوء برای خود انسان نداشته باشد مانعی ندارد .وگر نه باعث تقویت گناهکار می شود که خود یک نوع منکر است .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد