دانلود کتاب های امتحان شده

استاد محمد مهدی کبیر

09118083964 :  استاد علوم غریبه

 

کنایه «ختنه پسرشان» و «سرنوشت ملت» در توییت فاضلی «جامعه‌شناس »

محمد فاضلی، جامعه‌شناس نوشت:

سیاست مداران حاضر نیستند ختنه پسرشان را حتی به پزشک معمولی بسپارند و دنبال بهترین میگردند

اما عموما حاضرند سرنوشت یک ،قشر کسب و کار وزارتخانه یا ملت را به ناواردترین رفقا یا به همپالکی ناکاربلدشان بسپارند

منطق هر دو نیز نفع شخصی است. لذا باید با قدرت مردم محدود و مقید شوند.

کنایه «ختنه» و «سرنوشت ملت» در توییت فاضلی «جامعه‌شناس »
بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

تازه ترین ها