خانه » همه » مذهبی » یک سوال هم دارم یک بار در حالتی بودم که حس کردم به قلبم این معنا عمیقا القا شد که وقتی در نماز ایستادم بی واسطه با خدا سخن میگویمتا مدتی هم از نمازم لذت میبردم ولی خیلی زود آن حال خوب از من گرفته شد نمی دانم اشکال کارم کجاستعجیب برام این هست که برای قلب من مسلم و یقین حاصل شد که در حال نماز با خدا سخن میگویم ولی الان انگار من آن آدم نیستم و هر چه تلاش می کنم نمازم روح نداردبعضی کارها که بلدم هم انجام میدهم قبل از نماز به امام حسین متوسل میشم لباس چادر سفید و پاکیزه می پوشم جای مناسبی انتخاب میکنم و سعی در اول وقت می کنم ولی بی فایده هست

یک سوال هم دارم یک بار در حالتی بودم که حس کردم به قلبم این معنا عمیقا القا شد که وقتی در نماز ایستادم بی واسطه با خدا سخن میگویمتا مدتی هم از نمازم لذت میبردم ولی خیلی زود آن حال خوب از من گرفته شد نمی دانم اشکال کارم کجاستعجیب برام این هست که برای قلب من مسلم و یقین حاصل شد که در حال نماز با خدا سخن میگویم ولی الان انگار من آن آدم نیستم و هر چه تلاش می کنم نمازم روح نداردبعضی کارها که بلدم هم انجام میدهم قبل از نماز به امام حسین متوسل میشم لباس چادر سفید و پاکیزه می پوشم جای مناسبی انتخاب میکنم و سعی در اول وقت می کنم ولی بی فایده هست

دوست گرامی. برای درک لذت نماز سه مرحله ضروری است.
1. شناخت خدا به عنوان هستی بی نهایت و درک عظمت هستی بی نهایت.
2. شناخت نماز و معانی عمیق اذکار نماز.
3. تمرین زیاد برای تمرکز ذهن روی هستی بی نهایت ودرک عظمت هستی در حال نماز و سخن گفتن با ذات هستی و فارغ شدن از ظهورات خلقی که به آن حضور قلب گفته می شود.
لذت نماز را در مرحله سوم درک خواهید کرد اما باید بدانید که طی این مراحل نیاز به زمان و دانش و تلاش فراوان دارد و ناگهانی بدست نمی آید. نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد