تغذیه با شیرخشک -شیر خوار

ادرار بچه مثل ادرار بزرگ نجس است و نمی شود با آن نماز خواند بلی پسر بچه ای که شیر خوار است و غذا خور نشده است اگر جایی ا نجس کند با یک بار آب ریختن پاک می شود و سایر موارد با دو بار آب ریختن .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد