عذاب شدید هدهد

در تفاسیر، موارد متعددی را به عنوان مصداق عذاب شدید هدهد ذکر شده، از جمله:1-کندن پرهای هدهد و رها کردن او در زیر آفتاب(منقول از ابن عباس و مجاهد و ابن جریح)؛(1)۲-کندن پرهایش و مورچگان را به جان او انداختن؛(2)
۳-او را با حیوان دیگری که ضد اوست در یک فقس انداختن؛(3)
4-محرومیتش از خدمتگذاری برای حضرت سلیمان‌(ع)؛(4)
۵-دور کردن او از خانواده‌اش و…
منابع:
۱-کشاف زمخشری، ج۳، ص۳۵۹.
۲-مجمع البیان، ج۷، ص۳۴۰.
۳-التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب)، ج۲۴، ص۵۵۰.
۴-روح المعانی، ج۱۰،‌ ص۱۷۸.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد